29 september 2016

Inhoud | Tekst

Goed leesbare, foutloze en heldere teksten zijn de basis van communicatie. Denkbaar schrijft en redigeert teksten voor web en print. Hoe ingewikkelder het onderwerp, hoe groter de uitdaging om de boodschap zo compact en toegankelijk mogelijk te verwoorden.

Wij assisteren in de samenstelling van dossiers voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen en fondsenwerving, en schrijven zaalteksten voor galeries en tentoonstellingen.

We also write and translate texts from Dutch into English, and vice versa.

Subsidiedossiers | aanvragen

We schreven - met succes - subsidiedossiers voor onder andere beeldend kunstenaars Narcisse Tordoir en Guy Rombouts, en voor vzw Antwerp Art - een overkoepelende organisatie voor hedendaagse kunstruimtes in Antwerpen.

We assisteerden onder meer Gallery Sofie Van de Velde met de vertaling van zaalteksten voor tentoonstellingen, en met voorstellen voor internationale kunstbeurzen zoals Art Rotterdam en Art Brussels.

Copywriting, redactie en proeflezen

We zorgen ervoor dat inhoud met vorm samenvalt. Dat kan in korte statements, maar ook in teksten die dieper ingaan op jouw praktijk of activiteit.

Zaalteksten | artist statements

Zonder ons te verliezen in art-speak (u vindt hier een prettig artikel over het zogenaamde 'international art English') beschrijven wij tentoonstellingen en oeuvres. We proberen zo dicht mogelijk bij de uitspraken van de kunstenaars zelf te blijven.

Redactie van bestaande teksten is ook mogelijk.

We schreven voor en over onder andere Michèle Matyn, Filip Vervaet, Jan Dietvorst & Roy Villevoy, Marc Bijl, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Suze Weber, Geoffrey de Beer en Johan Grimonprez.

Een aantal teksten verschenen in kunstmagazine H ART.

Voorbeelden

Via deze link kom je op een blogarchief, waar een groot deel van de gepubliceerde teksten bijeen zijn gebracht.

Top